Đặt hàng, giao hàng, thanh toán

Cách thức đặt hàng 

Quý khách có thể chọn một trong những cách sau : 

Quy trình xử lý đơn hàng 

  1. Khách hàng tiến hành đặt hàng 
  2. Phúc Nguyễn xác nhận lại thông tin đơn hàng và thời gian giao hàng qua điện thoại 
  3. Giao hàng 

Thanh toán 

Quý khách có thể chọn một trong những cách sau :